หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายสยาม แสนประสิทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าหมื่นราม
นายรังสรร สังกร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
  
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ค. 2563 เวลา 14.11 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ