หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายสยาม แสนประสิทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าหมื่นราม
นายรังสรร สังกร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
 
สมาชิกสภา
 
 


นายคำรณ ศรีคำทา
ประธานสภา อบต.
 


นายประทุม พาต่อ
รองประธานสภา อบต.


นายรังสรร สังกร
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา
 


นายบุญรอด ศรีสง่า
สมาชิกสภาหมู่ 1


-ว่าง-
สมาชิกสภาหมู่ 1


นายนสมัย ใจจันทร์
สมาชิกสภาหมู่ 2


นายพิษณุ ชนะภัย
สมาชิกสภาหมู่ 2


นายประทุม พาต่อ
สมาชิกสภาหมู่ 3


นายสุภาพ ผิวชะอุ่ม
สมาชิกสภาหมู่ 3


นายประเจตน์ ต่ายชาวนา
สมาชิกสภาหมู่ 4


นางละออง คำเขียน
สมาชิกสภาหมู่ 4


นายดวงใจ กลิ่นทวี
สมาชิกสภาหมู่ 5
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ