ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหมื่นราม
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 17 ม.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
25639,424-----------9,424
2562---1952002851397241,3731,2733,96626,77634,931
ยอดยกมาตั้งแต่ 27 ก.ย. 2562 ถึง 31 มี.ค. 2562   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   44,355
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี